2014-08-31

Μεταφορά συντελεστή δόμησης στη Νέα Υόρκη (και όχι μόνο)

Εδώ η θέα από το μπαρ του ξενοδοχείου Viceroy στην 57η Οδό της Νέας Υόρκης. 

Taken from: http://theroofny.com/, The Gerber Group

Το ξενοδοχείο βρίσκεται 2 δρόμους πίσω από το Central Park κι όμως έχει διασφαλίσει αυτή την εξαιρετική θέα μέσω του πολεοδομικού εργαλείου της "μεταφοράς (αγοράς) δικαιωμάτων ανάπτυξης" (αυτό που εδώ καλείται μεταφορά συντελεστή δόμησης).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα "transferable development rights", άλλως "air rights", μπορείτε να βρείτε εδώ: 
http://www.governing.com/columns/urban-notebook/gov-air-rights.html

Στην Ελλάδα πρώτη φορά επιχειρήθηκε η εισαγωγή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης πριν καμιά τριανταριά χρόνια και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αλλά όπως σε όλα τα πράγματα δεν υπήρξε η απαιτούμενη επιμονή και συνέχεια, και έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν έκτοτε βαλτώσει.

Υ.Γ. Διαβάζω με την ευκαιρία, ότι μια τελευταία προσπάθεια επαναφοράς του έγινε το 2013, βασισμένη και στις -άλλοτε ορθές και άλλοτε αλλόκοτες- αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην τελευταία αυτή εκδοχή της η μεταφορά Σ.Δ. φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται ακριβώς ως πολεοδομικό εργαλείο (αφού μπορεί να μεταφερθεί συντελεστής από μια πόλη σε μια άλλη!) αλλά περισσότερο ως εργαλείο επίλυσης ιδιοκτησιακών προβλημάτων σχετιζόμενων με την πολεοδομική νομοθεσία. Αλλά αλλά αν κρίνω από την απουσία πρόσφατης ειδησεογραφίας (εδώ και 10 μήνες) μάλλον το θέμα έχει και πάλι κολλήσει. Έτσι κι αλλιώς, δε νομίζω ότι πολυσκοτίζεται κανείς για τέτοια θέματα σ'αυτή τη χώρα.