2014-08-31

Μεταφορά συντελεστή δόμησης στη Νέα Υόρκη (και όχι μόνο)

Εδώ η θέα από το μπαρ του ξενοδοχείου Viceroy στην 57η Οδό της Νέας Υόρκης. 

Taken from: http://theroofny.com/, The Gerber Group

Το ξενοδοχείο βρίσκεται 2 δρόμους πίσω από το Central Park κι όμως έχει διασφαλίσει αυτή την εξαιρετική θέα μέσω του πολεοδομικού εργαλείου της "μεταφοράς (αγοράς) δικαιωμάτων ανάπτυξης" (αυτό που εδώ καλείται μεταφορά συντελεστή δόμησης).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα "transferable development rights", άλλως "air rights", μπορείτε να βρείτε εδώ: 
http://www.governing.com/columns/urban-notebook/gov-air-rights.html

Στην Ελλάδα πρώτη φορά επιχειρήθηκε η εισαγωγή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης πριν καμιά τριανταριά χρόνια και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αλλά όπως σε όλα τα πράγματα δεν υπήρξε η απαιτούμενη επιμονή και συνέχεια, και έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν έκτοτε βαλτώσει.

Υ.Γ. Διαβάζω με την ευκαιρία, ότι μια τελευταία προσπάθεια επαναφοράς του έγινε το 2013, βασισμένη και στις -άλλοτε ορθές και άλλοτε αλλόκοτες- αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην τελευταία αυτή εκδοχή της η μεταφορά Σ.Δ. φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται ακριβώς ως πολεοδομικό εργαλείο (αφού μπορεί να μεταφερθεί συντελεστής από μια πόλη σε μια άλλη!) αλλά περισσότερο ως εργαλείο επίλυσης ιδιοκτησιακών προβλημάτων σχετιζόμενων με την πολεοδομική νομοθεσία. Αλλά αλλά αν κρίνω από την απουσία πρόσφατης ειδησεογραφίας (εδώ και 10 μήνες) μάλλον το θέμα έχει και πάλι κολλήσει. Έτσι κι αλλιώς, δε νομίζω ότι πολυσκοτίζεται κανείς για τέτοια θέματα σ'αυτή τη χώρα.

2014-07-27

Food waste / απορρίμματα τροφίμων

There's been a lot of talk in the past few years about food waste. At the UN level, in the US and in the EU. This French supermarket chain decided to do something about it, concerning fruit and vegetables that usually don't even reach the supermarket shelves. Watch the video here or straight in YouTube.


However, looking further into it, I discover that this has been an experiment carried out for simply 3 days in a certain regional French market. What's next then...? Doing our best at home, as the final consumers, I guess. But what about produce that we don't even get to choose from, since it doesn't even reach the shelves? Maybe small, neighborhood groceries are not that "picky" about the shape of products they showcase.
But are they catching up to their larger competitors marketing savvy thus eliminating our choices?

2014-05-04

City branding vs. affordable housing

The success of many international cities, seems to have come at a cost. Shaila Dewan of the N.Y. Times explores the issue in "Rent Too High? Move to Singapore" (April 29, 2014). The same article also appeared in the Intl. edition of the N.Y. Times on May 3-4, 2014.

2014-04-06

National policies and city/regional planning

A March 11 brief article of the Financial Times that I came across ("Not just dodgy loot") provides an interesting perspective on the linkage between city / regional planning and its impact on national policies. See the excerpt below to see what it's all about.