2012-04-03

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε το Buford...

Με μόνο ένα κάτοικο να έχει απομείνει στην πόλη, εκτελώντας χρέη δημάρχου, αστυνομικού και υπεύθυνου καθαριότητας, η πόλη Buford του Wyoming βγαίνει σε πλειστηριασμό, με τιμή εκκίνησης τα 100.000 δολλάρια.
Smallest towns: Buford, WY: Pop. 1, Up For Sale (από το Yahoo!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: