2012-05-31

Αγώνας ενάντια στα πολυκαταστήματα, στην Πολιτεία του Βερμόντ

Vermont Towns Have an Image, and They Say Dollar Stores Aren’t Part of Itτης Abby Goodnough στους N.Y. Times (2012-05-13)

Το παραπάνω άρθρο παρουσιάζει την αντίδραση κατοίκων της πολιτείας του Vermont στην έλευση / εξάπλωση αλυσίδων καταστημάτων χαμηλού κόστους. Τέτοιες αντιδράσεις παρουσιάζονται παντού σχεδόν. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα και αλλού. Ο συνήθης πραγματικός λόγος αντίδρασης είναι ο οικονομικός προστατευτισμός (ή η διάθεση κάποιων προυχόντων να λαδωθούν εκβιάζοντας την εισερχόμενη αλυσίδα...). Δείτε και ένα ενδιαφέρον άρθρο "υπέρ των μεγάλων εμπορικών κέντρων".
Ωστόσο, η περίπτωση του Βερμόντ είναι ιδιαίτερη καθότι η πολιτεία έχει πραγματικά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και οι πόλεις της όλες μια αξιοπρόσεκτη αισθητική την οποία προσπαθούν πάσει θυσία να προστατεύσουν, καθώς σε αυτή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό η τουριστική τους κίνηση και τα σχετικά έσοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: