2013-03-24

Μια πρόβλεψη για τα κτήρια του μέλλοντος

Μια πρόβλεψη για τα κτήρια του μέλλοντος από την εταιρεία ARUP και συγκεκριμένα τους Josef Hargrave (κείμενο) και Rob House (σκίτσο).

Κτήρια "ζωντανά" που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, κτήρια που μεταμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών τους, κτήρια με τμήματα που αντικαθίστανται, κτήρια που παράγουν όση ενέργεια καταναλώνουν, κτήρια άμεσα συνδεδεμένα με τα δίκτυα απορριμάτων, ενέργειας, μεταφορών. Κτήρια αυτόνομα. Κτήρια υπόγεια (με χώρους στάθμευσης, χώρους / κόμβους μεταφορών, χώρους επεξεργασίας απορριμάτων) και ταυτόχρονα ψηλά.
Ψηλά; Πάνω από 27μέτρα; Μα αυτό δεν "είναι έξω από την ανθρώπινη κλίμακα;" "Εκτός της κλίμακας του Αττικού τοπίου;"... Α, πα, πα, πα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: