2013-05-24

Πράσινη ανάπτυξη και πόλεις

Κυκλοφόρησε η έκδοση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο Green Growth in Cities ("Πράσινη Ανάπτυξη στις Πόλεις"). Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά, σε 136 σελίδες, τα συμπεράσματα από 6 διαφορετικές πολιτικές αστικής πράσινης ανάπτυξης. Οι 4 είναι σε επίπεδο πόλης (Κιτακιούσου, Παρίσι, Σικάγο, Στοκχόλμη) και οι 2 σε εθνικό επίπεδο (Κίνα, Κορέα).
Η έκθεση είναι δωρεάν διαθέσιμη για online ανάγνωση εδώ:
Green Growth in Cities | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution

Δεν υπάρχουν σχόλια: