2013-08-25

Η ζωή στην πόλη αφήνει τα σημάδια της στον εγκέφαλο...

Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου του περιοδικού Nature της 22 Ιουνίου 2011 που παρουσιάζει μελέτη επιστημονικής ομάδας υπό τον Andreas Meyer-Lindenberg του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η ζωή στην πόλη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των ανθρώπων αντιδρά στην κοινωνική πίεση (στρες), η οποία με τη σειρά της είναι ένας βασικός παράγοντας για την εμφάνιση της σχιζοφρένειας. Η σχιζοφρένεια εμφανίζεται σε διπλάσιο ποσοστό στους ανθρώπους της πόλης απ' ότι στους ανθρώπους της εξοχής. Στην έρευνά του ο Meyer-Lindenberg προσπαθεί να λάβει υπόψη τα ευρήματα άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ομάδων, όπως των κοινωνικών επιστημόνων ή των πολεοδόμων:

"For his future investigations, Meyer-Lindenberg is seeking urban planners who can help him to tease out how variables such as green space and population density contribute to the neurobiological impact of city living. Hans Wirz of the urban planning office in Basel, Switzerland, says that it took decades to integrate knowledge about the biomedical effects of the cityscape into his profession. "But when it comes to mental health we haven't a clue."

Alison Abbott. "City living marks the brain". Nature. 22 June 2011. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: