2009-09-04

Προσλήψεις μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ

Εγκρίνονται όλα τα Επιχειρησιακά Σχέδια Μερικής Απασχόλησης των 632 Δήμων και Κοινοτήτων που υποβλήθηκαν στην τριμελή Επιτροπή των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Απασχόλησης, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών Θανάση Νάκου.

Επίσης η ίδια Επιτροπή αποφάσισε την επιδότηση 7.413 θέσεων στους 623 Δήμους και Κοινότητες, των οποίων τα Επιχειρησιακά Σχέδια εγκρίθηκαν, με το ποσό των 8.000 ευρώ ανά έτος.Οι νέες συμβάσεις με τους συμβασιούχους μερικής απασχόλησης μπορούν να καταρτισθούν από την 1η Νοεμβρίου 2009 και μεταγενέστερα.

(Express.gr, 2009-09-02)

Προσλήψεις μερικής απασχόλησης και μπόλικης γραφειοκρατίας δηλαδή.
Θετικό το ότι προωθούνται ευέλικτες μορφές απασχόλησης και οι ΟΤΑ δεν φορτώνονται με προσωπικό που πιθανώς να μη χρειάζονται στο μέλλον.
Θετικό το ότι οι ΟΤΑ μπαίνουν στη λογική να κυνηγήσουν τα προγράμματα για να πάρουν αυτό που θέλουν και δεν θα τους σερβιριστεί στο πιάτο.
Από την άλλη ο συγκεντρωτισμός είναι ακατανόητος και αμφιβάλλω αν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που ενέκρινε τα κονδύλια ("που απαρτίζεται από τον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονοµίας και Οικονοµικών ως µέλη") - τρεις εντεταλμένοι εκπρόσωποι Υπουργών δηλαδή - μπορούν πραγματικά να κρίνουν ποιες ανάγκες είναι "σημαντικές" και ποιες "ασήμαντες" για κάθε ένα δήμο. Πάντως για να τα εγκρίνουν όλα αμφιβάλλω αν θα έπεσε πολύ σκέψη... Το προτιμότερο θα ήταν το κράτος να δώσει τα χρεωστούμενα στην αυτοδιοίκηση και μαζί και την αρμοδιότητα προσλήψεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξελασπώνει φαληρισμένους δήμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: