2010-03-27

Δεκάλογος για "ανθεκτικές πόλεις"

Οι φυσικές καταστροφές έχουν την "ικανότητα" να προξενήσουν μεγάλες ζημιές, και ειδικά στις πόλεις λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού σε αυτές.
Στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών έχει εκπονηθεί μια ειδική στρατηγική με σκοπό τη μείωση του ρίσκου από τις καταστροφές (UN ISDR) με τη συμμετοχή και άλλων εταίρων όπως κυβερνήσεων, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιφερειακών οργανισμών, ακαδημαϊκών ινστιτούτων, κτλ.
Μία από τις επιμέρους πολιτικές που προωθούνται είναι αυτή για τις "ανθεκτικές πόλεις" (Making cities resilient: My city is getting ready). Στα πλαίσιά της έχει προταθεί ένας δεκάλογος δεσμεύσεων που θεωρείται ότι θα έπρεπε να υιοθετήσει κάθε δήμαρχος και κάθε δημοτικό συμβούλιο για να προετοιμάσουν την πόλη τους για την περίπτωση καταστροφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: