2013-10-05

Η λίστα της Mercer για την ποιότητα διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις του κόσμου

Η ετήσια λίστα της Mercer με τον τίτλο "Έρευνα για την Ποιότητα Διαβίωσης" (και όχι 'ποιότητα ζωής', όπως εσφαλμένα γράφεται στον τύπο) απασχολεί κάθε χρόνο τον τύπο για λίγες μέρες, σαν ένα μικρό παραλειπόμενο για να γεμίζει ραδιοφωνικές εκπομπές, στήλες εφημερίδων και ειδησεογραφικούς χώρους. Η έρευνα λαμβάνει υπ' όψιν 39 κριτήρια σε 10 διαφορετικές κατηγορίες (Πολιτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον, Παράγοντες Υγείας και Ιατρικής Περίθαλψης, Δημόσιες Υπηρεσίες και Μεταφορές, Καταναλωτικά Αγαθά, Οικονομικό Περιβάλλον, Σχολεία και Εκπαίδευση, Αναψυχή, Κατοικία, Κοινωνικό-Πολιτισμικό Περιβάλλον, Φυσικό Περιβάλλον). Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η έκθεση δε βαθμολογεί το επίπεδο των δημοτικών υπηρεσιών ή τις δημοτικές αρχές των πόλεων καθώς πολλά από τα κριτήρια εκφεύγουν του ελέγχου ενός δήμου, ακόμη και σε χώρες με ισχυρή αυτοδιοίκηση.

Η λίστα, που βαθμολογεί 221 μεγάλεις πόλεις ανά τον κόσμο, είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης για πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς που αποζητούν μια δίκαιη αποζημίωση για τα στελέχη τους που αποστέλλονται σε χώρες του εξωτερικού. Στη διαμόρφωση του πακέτου αμοιβών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυσκολίες που παρουσιάζει η ζωή στην κάθε πόλη ώστε να δίδεται η αντίστοιχη αποζημίωση γι' αυτές. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και ως μία πηγή πληροφόρησης για την ποιότητα ζωής σε μία πόλη, αποκτώντας έτσι μια ευρύτερη χρησιμότητα. Εξ΄ ου και η ενασχόληση του τύπου μαζί της. Πόλεις με περισσότερα προβλήματα βρίκσονται στα χαμηλά της λίστας ενώ αυτές που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα διαβίωσης βρίσκονται στην κορυφή.

Τα τελευταία χρόνια οι πόλεις της Δυτικής Ευρώπης κυριαρχούν στη λίστα, με τη Βιέννη να εμφανίζεται στην πρώτη θέση για 4 συνεχόμενα χρόνια (2010(En), 2010(El), 2012(En)). Η Αθήνα βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των πόλεων της Δυτικής Ευρώπης (83η από τις 221) στην τελευταία έκθεση, του 2012.

Προσθήκη: Τακτοποιώντας το αρχείο μου ανακάλυψα ότι στην αντίστοιχη έρευνα του 2002-2003 η Αθήνα κατατασσόταν στην 79η θέση μεταξύ 215 πόλεων. Άρα, πολύ μικρή διαφορά (προς το χειρότερο) παρατηρείται μέσα σε μία δεκαετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: