2009-03-12

Χρηματοδότηση του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με 1, 4 εκατ. ευρώ

...Οι 700.000 ευρώ θα διατεθούν από το Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) που είναι φορέας του υπουργείου και το υπόλοιπο ποσό θα προσφέρει το Ίδρυμα Λάτση...
...το ΥΠΕΧΩΔΕ θα διπλασιάσει από τις 200.000 ευρώ στις 400.000 ευρώ ετησίως το ποσό που θα διαθέτει για τη συντήρηση του πάρκου.
(TA NEA online, 2009-03-12)

Δεν υπάρχουν σχόλια: