2009-03-08

"Η δομική ανεπάρκεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος"

Εξαιρετικό και συνοπτικό άρθρο του Kevin Featherstone που αναλύει τις βασικές αδυναμίες του ελληνικού διοικητικού - πολιτικού συστήματος. (Καθημερινή, 2009-02-22)

Δεν υπάρχουν σχόλια: