2009-06-06

Η διοίκηση επιχειρήσεων και η σχέση της με το κλίμα και το περιβάλλον

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα στο χειμερινό τεύχος 2008 (.pdf) του περιοδικού RSM Outlook του Rotterdam School of Management / Erasmus University.

Greening Climate Change: Q&A with Gail Whitman (στη σελ. 16): Ένα από τα ερευνητικά θέματα που μελετώνται είναι "ο ρόλος που παίζουν οι εταιρείες στην κλιματική αλλαγή, εντός των αστικών περιοχών".

Staying in the loop: Reverse Logistics (στη σελ. 38): ενδιαφέρουσες νύξεις για το πως η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ολότητά της μπορεί να φέρει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον εμπλεκόμενο οργανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: