2009-06-10

Βοηθώντας τις επιχειρήσεις, ώστε να βοηθηθούν οι πόλεις

Ενδιαφέρον άρθρο της Sheena Harrison από το CNNMoney.com / SmallBusiness σχετικά με ένα πρόγραμμα της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων (SBA) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Η λογική του προγράμματος το οποίο αφορά σε υποβαθμισμένα κέντρα πόλεων είναι ότι βοηθώντας τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υποβοηθείται η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων. Το πρόγραμμα έχει τίτλο “Emerging 200” («Ανερχόμενοι 200») και σκοπός του είναι να εκπαιδευτούν ταλαντούχοι επιχειρηματίες ώστε να αποκτήσουν «τις δεξιότητες και τις επαφές που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να δημιουργήσουν περισσότερες δουλειές στις πόλεις τους». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα «μίνι-MBA», 6μηνιαίας διάρκειας, απευθυνόμενο σε επιχειρηματίες.

Οι 15 πόλεις που συμμετέχουν (από τις 50 που υπέβαλαν υποψηφιότητα) επελέγησαν μεταξύ άλλων με βάση την οικονομική τους ανάγκη καθώς και με βάση την δυνατότητα του τοπικού γραφείου της SBA να εξασφαλίσει τους απαραίτητους για την εκπαίδευση πόρους (ένα δίκτυο οργανώσεων με δυνατότητα συνεισφοράς στην εκπαίδευση).
Το κόστος του προγράμματος για την SBA ήταν 1εκ. δολλάρια για τα έτη 2008 και 2009 μαζί, για την εκπαίδευση 415 επιχειρηματιών συνολικά (περίπου 2500 δολ. ανά εκπαιδευόμενο)

Training entrepreneurs to save cities (Εκπαιδεύοντας επιχειρηματίες για τη σωτηρία των πόλεων). (CNN Money.com / Small Business, 2009-05-27)

Δεν υπάρχουν σχόλια: