2009-06-15

Δείκτης ποιότητας ζωής των πόλεων από τον Economist

Liveability ranking: Go north... or go south (Economist.com, 2009-06-08). Όπως γράφτηκε στον τύπο, στην ετήσια κατάταξη του Economist για την ποιότητα ζωής των πόλεων ("δείκτης βιωσιμότητας") που προκύπτει βάσει 30 κριτηρίων, η Αθήνα κατετάγη 63η, χαμηλότερα από κάθε άλλη πόλη της Δυτ. Ευρώπης που μετρήθηκε. Το πλήρες άρθρο είναι προσβάσιμο μόνο με εγγραφή αλλά μια καλή περίληψη υπάρχει στο CityMayors.com, όπου για την Αθήνα τονίζονται ιδιαίτερα τα προβλήματα στους τομείς της εκπαίδευσης και των υποδομών.

Και ένα ακόμη πρόσφατο από τον Economist σχετικά με τα (οικονομικά) ελλείμματα των πόλεων των ΗΠΑ και κάποιους τρόπους αντιμετώπισής τους:
United States: Cities and their deficits (The Economist, 2009-05-28)

Δεν υπάρχουν σχόλια: