2009-06-25

Ικανοποίηση προσωπικού και Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (των ΗΠΑ)

Ενδιαφέρον άρθρο από το National Parks Traveler:
Survey Says National Park Service Is Far from the Best Government Agency to Work For.
Ο διορατικός αναγνώστης θα μπορέσει να συσχετίσει τα παράπονα / αρνητικά σχόλια & παρατηρήσεις των εργαζομένων της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τον κυρίαρχο τρόπο λειτουργίας του νεοελληνικού κράτους και να βγάλει τα αντίστοιχα συμπεράσματα...
Ολόκληρη η έρευνα για τον Δείκτη με τον τίτλο "Τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης": The Best Places to Work in the Federal Government - 2009
...και ολόκληρη η έρευνα βάσης που διενεργήθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (με αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας): http://www.fhcs.opm.gov/2008/

Δεν υπάρχουν σχόλια: